This page requires a password Wrong Password

Velkommen til Nicks basskole

af Nick Siriwadh

Hej. Jeg har sammensat dette minikursus til dig, så du kan komme godt i gang med bassen. Det tjener også som supplement til min anden undervisning.

Husk også at tjekke mine andre basrelaterede sider ud herinde. Jeg har både et bas-workout og en masse forklaringer osv.

LINK TIL FORKLARINGER OG ØVELSER

LINK TIL WORKOUT

LINK TIL KØB AF NYT GREJ


Hele konceptet med at spille bas går ud på at understøtte akkorderne i musikken. Så hvis der er en takt med f.eks. en Am-akkord, så skal du på bassen spille en eller flere toner, der på en eller anden måde matcher Am-akkorden. I første runde vil man normalt bare spille grundtonen. Det er i dette tilfælde tonen A. Der er som sådan frit valg i forhold til, hvor mange gange du spiller A'et inde i din Am-takt. Bare det lyder godt sammen med resten af musikken.

Senere lærer du så at tilføje flere toner, så du kan variere basspillet lidt mere.


Alle de nedenstående øvelser tager udgangspunkt i fire takter, der spilles igen og igen.

Jeg har lavet en demonstrationsvideo for hver øvelse. Hvis du klikker på den enkelte øvelse, så vil du blive sendt over til videoen.

Øvelserne bruger den samme akkordrundgang hele tiden. Rundgangen spiller akkorderne G - C - G - D. De sidste øvelser spiller molvarianterne i stedet (Gm - Cm - Gm - Dm).


På det nedenstående diagram kan du se tonernes placeringer:

Lige præcis denne fingersætning er meget populær. Nogen synes, at tonernes placeringer former et syvtal. Andre synes, at det ligner et L, der ligger på siden. Uanset hvad så er det vigtigt, at du bliver venner med disse tre toner samt selve figuren.


Hvis man ser på tonerne i forhold til funktionsharmonik og i forhold til tonearten G-dur, så vil man komme frem til følgende:

G = Tonika. Den kan også skrives som et T og som et I (romertal 1). Den kaldes også for tonic og root.

Den repræsenterer også den første tone i Gdurskalaen.

C = Subdominant. Den kan også skrives som et S og som IV (romertal 4).

Den repræsenterer også den fjerde tone i Gdurskalaen.

D = Dominant. Den kan også skrives som et D og som V (romertal 5).

Den repræsenterer også den femte tone i Gdurskalen.


Mønstret er flytbart. Det vil sige, at du har de samme forhold (tonika, subdominant, dominant), hvis du f.eks. rykker to bånd bagud (mod halsen). Så vil du spille F, Bb, C i stedet.

Her kan du se det forklaret i forhold til kvintcirklen.

I Cdur er C = tonika, F = subdominant og G = dominant.

I f.eks. Adur er A = tonika, D = subdominant og E = dominant.

Det behøver ikke at spekulerer så meget i, hvorfor de hedder sådan. Men på et tidspunkt får du brug for at vide, hvor du finder de tre i en given toneart.